วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021

กฏหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี

กฏหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี

ค้ามนุษย์ (2)

ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาสำาคัญระดับประเทศ ที่ทุกภาคส่วน ในสังคม รวมทั้งภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศได้ร่วมมือกันป้อง และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งพระราชบ...

Read more

ค้ามนุษย์ (1)

มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่หลงเชื่ำาอคกลวงของ นายหน้าค้าแรงงาน ว่าจะส่งไปทำางานขายแรงงานที่ต่างประเทศ โดยใช้ผลประโยชน์ในรูปตัวเงินค่าจ้างเป็นสิ่งจูงใจให้...

Read more

การค้าประเวณี (5)

ท่านคงเคยได้ยินข่าวตามสื่อต่างๆ ที่นำเสนอกลวิธีของสถ ประกอบการที่ลักลอบค้าประเวณี โดยการเปิดธุรกิจอื่นบังหน้า เ หน้าร้านเปิดเป็นร้านเสริมสวย แต่หลังร้...

Read more

การค้าประเวณี(4)

สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่สำาคัญที่สุดในสังคม รวมทั เป็นเกราะป้องกันภยันอันตรายให้กับบุตรหลาน แต่ด้วยวิวัฒนาการ ที่เปลี่ยนไปส่งผลให้วัฒนธรรม ค่านิยม...

Read more

การค้าประเวณี (3)

การบังคับขู่เข็ญทางเพศ ยังคงเป็นปัญหาที่สังคมทุกวันนี้ ความสนใจและใส่ใจกันมากขึ้น เพราะภัยอันตรายอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย ที่ทำง...

Read more

การค้าประเวณี(2)

การค้าประเวณีในพื้นที่สาธารณะ อาทิ ริมทางสาธารณะ สวนสาธารณะ ฯลฯ ถือเป็นการกระทำาผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการค้าประเวณี พุทธศักราช 2539 มา...

Read more

การค้าประเวณี(1)

การล่อลวงผู้อื่นไปกักขัง หน่วงเหนี่ยว หรือบังคับให้ขายบ ทางเพศ หรือค้าประเวณี ถือเป็นการกระทำาผิดพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการค้าประเวณี พุทธศัก...

Read more

โทษอนาจาร

ความผิดฐานอนาจาร เช่น การกอด ปล้ำ สัมผัสจับต้องอวัยวะเพศ จับๆ ถูๆ ตามร่างกาย ไม่ว่าชายกระทำต่อหญิง หญิงกระทำต่อชาย ชายกระทำ ต่อชาย หรือแม้แต่หญิงกระทำ...

Read more

บังคับให้ค้าประเวณี 1

ถึงแม้ว่าในระยะนี้จะไม่มีข่าวเจ้าหน้าที่บุกทลายซ่องนรก บังคับหญิง ค้าประเวณีให้ได้ยินได้ฟังกันบ่อยครั้งดังเช่นเมื่อก่อน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ขบวนการ...

Read more

ผู้ซื้อมีความผิด

ตามกฏหมายไทยนั้น ผู้ซื้อ บริการทางเพศไม่มีความผิดอาญา แต่อย่างไรก็ตาม ขอเตือนบรรดา คนรักสนุกทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น หญิงหรือชายไว้ตรงนี้ว่า การมี เพศสัม...

Read more

โฆษณาการค้าประเวณี

การที่ผู้ขายบริการทางเพศที่มีพฤติกรรมออกเร่ชักชวน รบเร้าให้ บุคคลต่างๆ ซื้อบริการทางเพศในที่ทางสาธารณะ ก่อความเดือดร้อนรำคาญ แก่ประชาชนทั่วไป หรือที่ม...

Read more

เร่ค้าประเวณี

โดยปกติ แม้ว่าในสายตาของกฏหมายจะไม่ค่อยยอมรับการค้าประเวณี สักเท่าไหร่ ดังเช่นที่กำหนดให้การตกลงซื้อขายเป็นโมฆะ ไม่สามารถฟ้องร้อง บังคับกันได้ แต่ก็ไม...

Read more

อนาจารเด็ก

สังคมที่มีแต่การพัฒนาด้านวัตถุ โดยลืมการพัฒนาจิตใจก็ม ปัญหาสังคมตามมามากมาย ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งต่อผู้หญิงและเด็กที่มีมากขึ้นใน...

Read more

โทษอนาจาร

ความผิดฐานอนาจาร เช่น การกอด ปลำสัมผัสจับต้องอวัยวะเพศ จับๆ ถูๆ ตามร่างกาย ไม่ว่าชายกระทำต่อหญิง หญิงกระทำต่อชาย ชายกระทำต่อชาย หรือแม้แต่หญิงกระทำต่อ...

Read more

อนาจาร

ความผิดอาญาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนั้น มีอยู่ข้อหาหน ที่ใกล้เคียงกับความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและความผิดฐานกระทำ ชำเราเด็กหญิง นั่นคือ ความผิดฐาน...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!