วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021

กฏหมายจราจร

กฏหมายจราจร

ค่าปรับขับขี่บนทางเท้า

จอด – ขับขี่บนทางเท้า กทม. เพิ่มค่าปรับขั้นต่่า เป็น 2,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% ของเงินค่าปรับ เริ่ม 1 ส.ค. 62 กทม. เพิ่มค่าปรับขั้...

Read more

กฎหมายโดรนในไทย ที่เจ้าของโดรนต้องรู้

ใครที่มีโดรน  ( Drone ) หรืออากาศยานไร้คนขับ เครื่องที่สามารถบินไปในที่ต่างๆบังคับไม่ต่างจากเครื่องบินบังคับ และสามารถถ่ายรูปถ่ายวีดีโอที่ติดบนโดรน เพ...

Read more

ขัดขวางการรื้อถอน ทำลายสิ่งกีดขวางบนทางหลวง

อาคารบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ก่อสร้างบร ริมถนน ต้องมีระยะห่างจากเขตทางหลวงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ตามมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักรา...

Read more

รุกล้ำเขตทางหลวง

ประชาชนส่วนใหญ่นิยมก่อสร้างบ้านเรือนติดริมถนน เนื่องจากการเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว แต่มีประชาชนจำนวนไม่น้อยดำาเนินการต่อเติมอาคาร บ้านเรือ...

Read more

การปิดกั้น หรือวางวัตถุ­ที่อาจเกิดอันตรายบนทางหลวง

การปิดกั้น หรือวางวัตถุกีดขวางบนท้องถนน จนก่อให้เกิดอุ และเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาบนถนน ถือเป็นการกระทำาความผิด ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช 2...

Read more

การสร้างถนนส่วนบุคคล­ลุกล้ำเขตทางหลวง

การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ที่พักริมทาง หรือสถานบริการต่าง เช่น ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น ที่มีการก่อสร้างใกล้กับเขตท เจ้าของ หรือผู้ครอบครองจะต้องเ...

Read more

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หมดอายุ

การขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน นอกจากผู้ขับขี่ต้ หมั่นตรวจสอบสมรรถภาพของรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ผู้ขับ ใ...

Read more

ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่

ในการขับขี่ยานพาหนะ ทุกครั้ง ผู้ขับขี่ควรเตรียม สภาพร่างกายให้พร้อม และควรศึกษากฏจราจร รวมทั้งต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่ ดังนั้นกฏหมายได้กำาหนดให้ ผู้ขั...

Read more

การฝึกหัดขับรถ

ปัจจุบันมีสถานที่เอกชนเปิดให้บริการสอนขับรถมากมายห สถาบัน บางแห่งมีบริการพาผู้เรียนขับรถไปสอบใบขับขี่ด้วย อย่า ยังมีผู้หัดขับรถเป็นจำนวนมากที่ฝึกหัดขั...

Read more

รถแท็กซี่

รถแท็กซี่ เป็นรถโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางที่ประชาชนนิยม ใช้บริการ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการในรูปแบบแท็กซี่ส่วนบุคคล และ แท็กซี่อยู่มากมาย ซึ่งผู้ให้บำารถแ...

Read more

การใช้รถจักรยานบนท้องถนน

ผู้ที่ขับขี่รถจักรยาน ควรต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ กฏหมายเช่นเดียวกันกับผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทอื่น เนื่ จักรยานถือเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่ง ทั้งนี้ได้มี...

Read more

รถฉุกเฉิน

ปัจจุบันโรงพยาบาล และหน่วยกู้ชีพ ได้จัดให้มีบริการรถฉุก รับส่งผู้ป่วยำาส่งผู้ป่วยให้ถึงมือหมอได้อย่างรวดเร็วเพื่อน ซึ่งรถฉุกเฉินด ได้รับอนุโลม ผ่อนผัน...

Read more

บรรทุกเกิน บรรทุกผิดประเภท (2)

ผู้ครอบครองยานพาหนะ หรือเจ้าของธุรกิจบริษัทขนส่งสิ จะต้องแจ้งจดทะเบียนพาหนะ และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการบรรทุก สิ่งของให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่สามารถนำาม...

Read more

บรรทุกเกิน บรรทุกผิดประเภท (1)

ในปัจจุบันรถยนต์มีให้เลือกมากมายหลายประเภท และสามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่แต่ละบุคคล อาทิ รถยนต์นั่งส่วนบ รถยนต์เอนกประสงค์ หรือรถบรรทุกสิ่งข...

Read more

เมาแล้วขับ (4)

กฏหมายมีข้อบังคับอย่างชัดเจน ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ยาน ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา หรือเสพยาเสพติดให้โทษชนิดต่างๆ เพรา เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสได้ ...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!