วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021

ลิขสิทธิ์(5)

การเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ส่งผลให้มีโอก พรีเซ็นเตอร์ในการโชว์สินค้าของผู้ว่าจ้าง แต่หากผู้ว่าจ เจ้าของสินค้าไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักแสดง...

Read more

ลิขสิทธิ์(4)

หากท่านมีโอกาสได้เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตรอบพิเศษ ซึ่งยังไม่ การบันทึกการแสดงนั้นๆ ภายหลังได้มีการนำามาเผยแพร่ ถือเป็นความผิด ฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ได...

Read more

ลิขสิทธิ์(3)

เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ก ช่องว่างให้ผู้กระทำาผิดนำาผลงานของคนอื่นมาตัดต่อ หรือเพิ่มเต ในชิ้นงาน รวมถึงการนำาหรือสั่งเข้ามาในรา...

Read more

ลิขสิทธิ์(2)

ลิขสิทธิ์ ถือเป็น สิทธิในทาง ทรัพย์สิน (property rights) ที่สามารถำทารายได้ให้กับ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดย สามารถนำามาสร้างสรรค์เป็น ผลิตภัณฑ์ต่า...

Read more

ลิขสิทธิ์(1)

ลิขสิทธิ์ คือ ทรัพย์สินที่ผู้เป็นเจ้าของถือไว้ครอบคร เป็นผู้ผลิต หรือเป็นผู้จำหน่าย หรือ ทั้งสองอย่างแต่เพียงผู้เด ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่มีใบอนุญาตทำาซ้ำ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!