วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2021

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ADVERTISEMENT
ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ “มติชนออนไลน์”

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 11/2564 เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 7/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคสอง ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่งให้เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยให้มีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ADVERTISEMENT
กฏหมาย กฤษฎีกา พรบ. กฏกระทรวง ศาล อัยการ ทนาย ตำรวจ

กฏหมาย กฤษฎีกา พรบ. กฏกระทรวง ศาล อัยการ ทนาย ตำรวจ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันที่จัดทำขึ้นนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนกระทำความผิด และมีมุมมองที่ว่า "กฎหมาย...ไม่วุ่นวายอย่างที่คิด" เพราะที่ผ่านมาเมื่อได้ยินคำว่ากฏหมาย คนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากจนไม่อยากเรียนรู้ แต่ความเป็นจริงแล้วการใช้ชีวิตของทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยไม่รู้ตัวและกฎหมายยังเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราเป็นอย่างมาก

Related Posts

Next Post

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!