วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ ...

Read more

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจ...

Read more

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (คำอธิบาย)

คำอธิบาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔ บทที่ ๑ บททั่วไปและนิยามศัพท...

Read more

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจ...

Read more

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ––––––––––   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปั...

Read more

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541

พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2541 เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน   ...

Read more

อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติ อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ––––––––––––   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ใว้ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 เป็นปีที่ 52 ในรัชกาลปัจจุบัน         ...

Read more

พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติ พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เป็นปีที่ 52 ในรัชกาลปัจจุบัน     ...

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เป็นปีที่ 52 ในรัชกาลปัจจุบัน             พร...

Read more

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539

พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2539 เป็นปีที่ 51 ในรัชกาลปัจจุบัน   พร...

Read more

กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน   พระ...

Read more

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 ––––––––––   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2535 เป...

Read more

นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติ นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 --------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วัน...

Read more

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530

พระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 เป็นปีที่ 42 ในรัชกาลปัจจุบัน             พระบาทสมเด...

Read more

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530

พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เป็นปีที่ 42 ในรัชกาลปัจจุบัน   พระบาทสมเ...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!