วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2020

กฏหมายทั่วไป

กฏหมายทั่วไป

รัฐธรรมนูญ

กฏหมายหลักที่ใช้ปกครองประเทศ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยแต่เดิมนั้น อำนาจในการปกครองแผ่นดินเป็นสิทธิขาดของพระมหากษัตริย์แต่พระองค์เดียว หรือที่เรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุน...

Read more

การลงบัญชีทหารกองเกินและการรับหมายเรียก

ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี บริบูรณ์ในพุทธศักราชใด ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชี ทหารกองเกิน ภายในพุทธศักราชนั้น ที่อำเภอท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่โดยจะได้รับใบสำคัญ สด. ๙ เมื่อลงบัญชี ณ อำเภ...

Read more

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชน

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชน 1. การทะเบียนราษฎร์ บุตรเกิด ถ้าเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าเกิดนอกบ้าน ให้มารดาแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด ชื่อบุตร ให้เจ้าบ้าน บิดา หรือมารดาแล้วแต่กรณี แจ้งช...

Read more

ลักษณะของกฎหมาย

กำหมายโดยทั่วไปจะมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ 1.กฎหมายต้องมีลักษณะเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ คือ ต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับให้ประชาชนพลเมืองกระทำ หรือห้ามกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่าง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณ...

Read more
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.