วันพุธที่ 23 กันยายน 2020

Tag: กฏหมาย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมาย ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทในชุมชนและช่วยเหลือประ ...

ความสำคัญของกฎหมาย

เดิมเรียกชื่อว่า "พระธรรมศาสตร์" (JURISPRUDENCE) มาจากคำว่า JURISPRUDENTIA ซึ่งพระเจ้าจัสติเนียน (JUSTINIAN) ทรงบัญญัติขึ้นใช้เป็นครั้งแรก และประเทศอั ...

รัฐธรรมนูญ

กฏหมายหลักที่ใช้ปกครองประเทศ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยแต่เดิมนั้น อำนาจในการปกครองแผ่นดินเป็นสิทธิขาดของพระมหากษัตริย์แต่พระองค์เดียว หรือที่เรียกว่า ...

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของกฎหมาย

ความหมาย กฎหมาย (อังกฤษ: law) หมายถึง กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบร ...

กฎบัตรสหประชาชาติ

กฎบัตรสหประชาชาติ             เราบรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ตั้งเจตจำนงที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจ ...

กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์

กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาล 2467 พรรษา ปัตยุบันสมัย พฤศจิกายนมาส ทสมสุรทิน จันทวาร กาลกำหนด พระบาทสมเด็จพระรามาธิบ ...

Page 1 of 54 1 2 54
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!