วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2020

Tag: การสมรส

ให้อภัยแล้ว หมดสิทธิฟ้องหย่า 1

ความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้น ก็ร้ายแรงจนไม่อาจเยียวยากลับมาคืนดีกันได้ แต่บางครั้งก็มีเงื่อนไ อื่นๆ เช่น ความรักความเสน่หาอ ...

หลักเกณฑ์การให้ค่าอุปการะเลี้ยงดู

ความสัมพันธ์ของบุคคลบางคนนั้น มีมากถึงขนาดที่กฏหมาย กำหนดให้เขามีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งำ และหากเขาไ หน้าที่ดังกล่าว อีกฝ่ายก็สามารถเรี ...

การเลิกชำระค่าเลี้ยงชีพ

เมื่อศาลได้พิพากษาให้มีการจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้แก่อดีตส ภรรยา เป็นจำนวนเงินเท่าใดและเป็นระยะเวลานานเท่าใดแล้ว โดยหลัก ก็ต้องเป็นไปตามนั้น จะมาเบี้ยวหรือ ...

บุตรหญิงม่ายที่สมรสใหม่

แม้ว่ากฏหมายจะห้ามหญิงม่าย ทั้งม่ายหย่าร้าง และม่ายเพ สามีตาย ไม่ให้สมรสใหม่ภายใน 310 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการหย่า วันที่สามีเสียชีวิตลง แต่หากมีการฝ ...

สามีข่มขืน

เคยมีเหตุการณ์ที่มีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราเกิดขึ้น กล่าวคือ ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตน โดยการขู่เข็ญหรือใช้กำลังททำร้าย มีคว ...

ห้ามสมรสซ้อน

แต่เดิมมา ชายไทยนั้นมีภรรยาได้หลายคนโดยถูกต้องตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีและกฏหมาย แต่ต่อมาประมาณปี 2478 ได้มี การประกาศใช้ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ห้าม ...

การฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

เมื่อกฏหมายกำหนดให้บิดามารดาและบุตรมีหน้าที่อุปการะ เลี้ยงดูซึ่งกันและกัน หากฝ่ายหนึ่งไม่ทำหน้าที่ของตน กฏหมายก็เ ให้อีกฝ่ายสามารถฟ้องเรียกร้องได้ เช่ ...

ให้อภัยแล้ว หมดสิทธิฟ้องหย่า 2

แม้กฏหมายจะเปิดช่องให้ฟ้องหย่ากันได้ แต่วัตถุประสงค์ ของกฏหมายก็มุ่งที่จะผดุงรักษาสถาบันครอบครัว ด้วยเหตุนี้เม หรือภรรยากระทำผิดและเข้าลักษณะเหตุฟ้องห ...

อายุความฟ้องหย่า

เมื่อมีเหตุการณ์ฟ้องหย่าตามกฏหมายเกิดขึ้น เช่น ภรรยา สามีประพฤติชั่วไปข่มขืนผู้หญิงอื่น ให้ภรรยาได้รับความ อย่างร้ายแรง ถูกดูหมิ่นเกลียดชังทำร้ายทุบตี ...

บุตรที่เกิดจากการสมรสที่เป็นโมฆียะ 1

เด็กที่เกิดจากการสมรสที่เป็นโมฆียะ ทั้งโมฆียะเพราะสำคัญผิด ในตัวคู่สมรส การสมรสเกิดจากการถูกกลฉ้อฉลหรือถูกข่มขู่ กฏหมาย ล้วนให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้ว ...

บิดามารดากับบุตร

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวนั้น นอกเหนือจากมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการหมั้นหมาย การสมรส การหย่า ที่เคยกล่าวไปแล้ว เรื่องความสัมพัน ...

แกล้งเพื่อให้หย่า

การที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งตั้งใจกระทำการบางอย่างเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่ง ทนไม่ได้ จนต้องมาฟ้องหย่านั้น หากเป็นเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้ อี ที่ฟ้องหย่ามีสิทธิได้รั ...

ค่าอุปการะเลี้ยงดูสามีภรรยา 2

สมชายเป็นหนุ่มเนื้อหอมมีสาวๆ มารุมตอมตลอด วันหนึ่งหลัง จากย้ายไปอยู่เชียงใหม่ได้ไม่นาน สมชายซึ่งมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนอยู โดยถูกต้องตามกฏหมายที่กรุงเทพฯ ...

แบ่งหนี้

ในระหว่างการเป็นสามีภรรยากันนั้น หากมีทรัพย์สินอันใดงอก ขึ้นมา โดยหลักก็ถือเป็นสินสมรสเช่นเดียวกัน การก่อหนี้โดยปร โดยรวมของครอบครัวหรือของบุตรก็ย่อมถ ...

ทรัพย์มรดก

“มรดก” เป็นคำที่ทุกท่านรู้จักกันดี และยังอยากได้กันอีกด โดยสรุปศัพท์แล้ว มรดกเป็นทรัพย์สินที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุ แต่ในทางกฏหมายกว้างขวางกว่านั้น เพราะย ...

Page 2 of 3 1 2 3
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!