วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2021

ป้ายกำกับ: เกี่ยวกับชีวิตคู่

ลูกของพ่อที่สมรสซ้อน

การจดทะเบียนสมรสโดยที่ตนเองมีคู่สมรสอยู่แล้วนั้นไม่เพียง การสมรสครั้งหลังตกเป็นโมฆะ แต่คนที่สมรสซ้อนยังจะโดนคดีอาญา ในข้อหาแจ้งความเท็จเป็นของแถมอีกด้ ...

บุตรที่เกิดจากการสมรสที่เป็นโมฆียะ 3

กฏหมายไทยห้ามให้พี่น้องจดทะเบียนสมรสกัน ไม่ว่าจะเป็นพี ท้องเดียวกันทั้งพ่อและแม่ หรือพี่น้องร่วมพ่อหรือร่วมแม่เด หากมีการฝ่าฝืน การสมรสนั้นก็จะตกเป็นโ ...

เสื่อมสมรรถภาพ

เราคงต้องยอมรับกันว่า โดยสภาพธรรมชาตินั้นมนุษย์เราย่อ ความต้องการทางเพศ และนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีการก่อร่างสร้าง ครอบครัวนอกเหนือไปจากเรื่อง ...

การอุปการะเลี้ยงดูบุตร

แม้ว่าคู่สมรสจะหย่าขาดจากกันแล้ว แต่หากมีบุตร ทั้ง สถานะความเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ ดังนั้น ทั้งคู่จึงยังคงมีหน้าท เลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรตามสมควรในร ...

หลักเกณฑ์การให้ค่าอุปการะเลี้ยงด

ความสัมพันธ์ของบุคคลบางคนนั้น มีมากถึงขนาดที่กฎหม กำหนดให้เขามีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งำ และหากเ หน้าที่ดังกล่าว อีกฝ่ายก็สามารถเรียกค่า ...

บุตรที่เกิดจากการสมรสที่เป็นโมฆียะ 2

การสมรสที่ตกเป็นโมฆียะนั้น นอกเหนือจากการสมรสซ้อน ที่เคยกล่าวไปแล้ว ก็ยังมีการสมรสที่ชายหรือหญิงเป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล การสมรสที่ช ...

บุตรนอกกฏหมาย

การที่ชาย-หญิงอยู่กินกันฉันสามีภรรยา โดยไม่จดทะเบียน สมรสนั้น ไม่ทำให้ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันตามกฏหมาย และบุตรที่เกิดม ก็ย่อมถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยก ...

สิทธิระหว่างบิดามารดากับบุตร

เมื่อบิดามารดาสมรสกัน มีการจดทะเบียนรับรองบุตร หรือศา พิพากษาให้เป็นบุตรทั้งคู่ ทั้งตัวเด็กและตัวบิดาก็จะมีส ระหว่างกัน ดังนี้ บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลข ...

ค่าอุปการะเลี้ยงดูสามีภรรยา 1

การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามี ภรรยา หลังจากที่สมชัยแต่งงานกับ พิศมัยอย่างถูกต้อง ทั้งใน ทางกฏหมายและทางจารีต ประเพณีแล้ว พิศมัยก็ลาออก จากงาน ...

ลูกของแม่ที่สมรสซ้อน

การจดทะเบียนสมรสโดยที่ตนเองมีคู่สมรสอยู่แล้วนั้น ไม่เพ การสมรสครั้งหลังจะเป็นโมฆะเท่านั้น แต่คนที่สมรสซ้อนยังจ คดีอาญาในข้อหาแจ้งความเท็จเป็นของแถมอีก ...

การหย่ามีผลเมื่อจดทะเบียน

เมื่อสามีและภรรยาทนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไปไม่ได้ ทั้ง ที่จะหย่าขาดจากกัน แต่การหย่าดังกล่าว จะสมบูรณ์และมีผล กฏหมายก็ต่อเมื่อทั้งคู่ได้จดทะเบียนหย่าแล ...

บุตรชอบด้วยกฏหมาย

ความเป็นบุตรชอบด้วยกฏหมายนั้น เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญ มากๆ เพราะว่าการที่ใครมีฐานะเป็นบิดา เป็นมารดา หรือเป็นบุตร ของใครย่อมนำพามาซึ่งสิทธิหน้าที่ตาม ...

ผู้เยาว์จะสมรส

แม้กฏหมายจะกำหนดว่า ตามธรรมดาชายและหญิงอายุ 17 ปี ก็สมรสกันได้ แต่เอาเข้าจริงๆ อายุเพียง 17 - 18 ปี อาจไม่มีวุฒิภ เพียงพอและยังอยู่ในวัยศึกษา การปล่อย ...

สมรสซ้อนติดคุก

ขอยกอุทาหรณ์สอนใจบรรดาชายเจ้าชู้ นายเอกเป็นข้าราชการ หนุ่มรูปงาม จึงมักจะมีสาวๆ มาติดพันอยู่เสมอ แรกๆ เอกรับราชการใน กรุงเทพฯ แต่งงานอยู่กินกับพัชรีโด ...

สิทธิใช้ชื่อสกุล

บุตรที่ชอบด้วยกฏหมายย่อมมีสิทธิที่จะใช้นามสกุลของบิดาห มารดาของตนได้ โดยไม่ได้ตัดสิทธิ์ที่จะใช้นามสกุลของบุคคลอื่น นอก นามสกุลของบิดามารดา หรือจะตั้งน ...

Page 1 of 3 1 2 3

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!