วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021

การหลอกลวงไม่จ่ายค่าแรง

ผู้ที่ทำางานประกอบสัมมาชีพต่างหวังได้รับเงินค่าจ้ เป็นการตอบแทนด้วยกันทั้งนั้น ถ้าหากผู้ว่าจ้างรายใดหลอกลวงแ เพื่อให้เข้าไปทำางานให้ตนเองตั้งแต่ 10 คน...

Read more

การเลิกจ้างแรงงานหญิงมีครรภ์

แม้ปัจจุบันชาย และหญิงมีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน แต่กฏหมายได้ให้ความคุ้มครองสำหรับแรงงานหญิงมีครรภ์ให้สามาร ลาคลอด หรือหยุดพักเพื่อดูแลบุตรช่วงหลั...

Read more

การจ้างแรงงานหญิงมีครรภ์

สถานประกอบการบางแห่ง ดำเนินการผลิตสินค้าตลอด 24 ชั่วโ โดยมีการแบ่งระยะเวลาการเข้าทำงาน และเลิกงานของลูกจ้างเป็ ช่วงเวลาตามความเหมาะสม และความสมัครใจขอ...

Read more

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 มาตรา 30 กำหนดไว้ว่าลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบ 1 ปีมีสิท พักผ่อนประจำปี ได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วั...

Read more

การประกาศวันหยุดประจำปี

เมื่อถึงเทศกาลวันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดประจำปี หลายๆ คน มักจะวางแผนการเดินทาง เพื่อกลับไปเยี่ยมญาติ หรือไปพักผ่อน ครอบครัว ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มคร...

Read more

การกำหนดเวลาเริ่มงานและเวลาเลิกงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 มาตรา 23ำาหนดก ให้นายจ้างประกาศเวลาทำางานปกติให้ ลูกจ้างทราบ โดยกำาหนดเวลาเริ่มต้นและ เวลาสิ้นสุดของการทำา...

Read more

หลักประกันสัญญาจ้างแรงงาน

เงื่อนไขในการรับพนักงานเข้าทำงานในองค์กรย่อมต้องมีค้ำประกันการทำงาน โดยอาจเป็นการค้ำประกันด้วยบุคคล หรือกา หลักทรัพย์คประกัน้ำ หากองค์กรใดรับเงินประกั...

Read more

แรงงานต่างด้าว

สถานประกอบการบางแห่ง นอกจากจะจ้างแรงงานชาวไทยแล้ว ยังมีการจ้างแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้ว เนื่องจากอัตราค่าจ้างแรงงานจากประเทศเ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!