วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020

ตัวบทกฏหมาย

กฎหมาย เป็นเครื่องควบคุมประพฤติการณ์ในสังคม พัฒนาขึ้นมาจากศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศาสนา และกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสมาชิกในสังคม กับทั้งเพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเป็นไปโดยราบรื่น สนองความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ดังภาษิตที่ว่า "ที่ใดมีมนุษย์ ที่นั้นมีสังคม ที่ใดมีสังคม ที่นั้นมีกฎหมาย ด้วยเหตุนั้น ที่ใดมีมนุษย์ ที่นั้นจึงมีกฎหมาย"

ห้ามบุคคล “ในจังหวัดชายแดนใต้” ออกนอกเคหสถาน

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่ได้มีประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นค...

Read more

ระเบียบ การเยี่ยมผู้ต้องขังใหม่ (ยกเลิกระเบียบเก่า)

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ “การเยี่ยมผู้ต้องขัง รูปแบบใหม่” ยกเลิกระเบียบเก่า เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา...

Read more

กฎบัตรสหประชาชาติ

กฎบัตรสหประชาชาติ             เราบรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ตั้งเจตจำนงที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจ...

Read more

กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์

กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาล 2467 พรรษา ปัตยุบันสมัย พฤศจิกายนมาส ทสมสุรทิน จันทวาร กาลกำหนด พระบาทสมเด็จพระรามาธิบ...

Read more
Page 1 of 41 1 2 41
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!