วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021

คำพิพากษาศาลฎีกา

คำพิพากษาศาลฎีกา

คดี : จ่ายเงินผ่อนบ้านไปแล้ว แต่ธนาคารไม่อนุมัติเงินกู้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10115/2556 📣 คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จองซื้อบ้านจากจำเลยในโครงการหมู่บ้านจัดสรรของจำเลย โดยจำเลยได้พรรณนาประกอบการขายบ้านหลังดังกล...

Read more

คดี : หนังสือยินยอมให้รักษาของแพทย์

การยินยอมให้ทำการรักษา ไม่ว่าด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือ ไม่ใช้การยินยอมสละสิทธิเรียกค่าเสียหาย หากการรักษาไม่ได้มาตรแห่งวิชาชีพแพทย์ จำเลยวินิจฉัยโรคแ...

Read more

คดี : นิติบุคคลอาคารชุดนำทรัพย์สินส่วนกลางไปหาประโยชน์ไม่ได้

นิติบุคคลอาคารชุดนำทรัพย์สินส่วนกลางไปหาประโยชน์ไม่ได้ ต้องได้รับมติจากเจ้าของร่วมในอาคารชุด การตกแต่งดัดแปลงต่อเติมห้องชุดใหัผิดไปจากเดิม ฟ้องบังคับใ...

Read more

คดี : โจทก์จะอ้างจำเลยเป็นพยานไม่ได้

โจทก์จะอ้างจำเลยเป็นพยานไม่ได้ เฉพาะคดีที่กำลังพิจารณาอยู่เท่านั้น สัญญาเช่าซื้อและสัญญาคำ้ประกันไม่ได้ปิดอากรแสตมป์เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ ยกฟ...

Read more

คดี : ฟ้องบิดา ในฐานะผู้จัดการมรดกได้

ฟ้องบิดา ในฐานะผู้จัดการมรดกได้ ไม่เป็นคดีอุทลุม การติดตามเอาทรัพย์ทรัพย์สินคืนไม่มีอายุความ การร้องขอถอนผู้จัดการมรดกที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย เป...

Read more

คดี : เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ และจำเลยมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ที่ศาลแพ่ง ระหว่างพิจารณา ทราบว่าจำเลยถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หลังจากล่วงเลยระยะเวลาที่จะขอรับชำระหนี้ ต้องขอให้ศาลหมายเ...

Read more

คดี : การส่งหมายและการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ

การส่งหมายและการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ เป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ร้องขอเพิกถอนได้ ขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบขอได้ไม่ว่าคดีจะอยู่ในระห...

Read more

คดี : ใครต้องการขอขยายอุทธรณ์ ต้องยื่นของใครของมัน

การที่คู่ความร่วมคนหนึ่งขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ไม่มีผลไปถึงคู่ความร่วมคนอื่นที่มิได้ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ด้วย 📣 คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 7685/2552 ก...

Read more

คดี : เจ้าหนี้ที่หมดสิทธิบังคับคดีแล้ว ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ลูกหนี้อีกไม่ได้

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่หมดสิทธิบังคับคดีแล้ว จะมาร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ลูกหนี้อีกไม่ได้ หนี้ที่พ้นกำหนดเวลาบังคับคดีแล้ว เจ้าหนี้จะนำมาฟ้องจำเลยเป็นคดีล้ม...

Read more

คดี : แจ้งเท็จให้พยานละทิ้งการเป็นพยาน

บอกกล่าวให้พยานที่มาศาลตามหมายเรียกกลับบ้าน เพื่อมิให้เบิกความเป็นพยานต่อศาล โดยเจตนาเพื่อช่วยจำเลยมิให้ต้องได้รับโทษ ผิดฐานละเมิดอำนาจศาล แสดงข้อความ...

Read more

คดี : บุคคลผู้รับช่วงสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของเจ้ามรดก สิทธิในการฟ้องเรียกร้องไล่เบี้ยมีอายุความ 10 ปี

🔹 สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้มีอยู่ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย เมื่อเจ้ามรดกตายต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่ได้รู้ถึงความตาย ⚖️ 🔹 อายุความ 1 ปีที่เจ้าหนี้ได้รู...

Read more

คดี : ศาลชั้นต้นพิพากษาไม่ตรงตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาไม่ตรงคำขอท้ายฟ้อง จะขอแก้ไขคำพิพากษาไม่ได้ ต้องอุทธรณ์ เพื่อให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไข ⚖️ 📣 คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 6087/2551 ศาลชั้นต้นพ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!